Fon akışları

Fon akışları nedir? 

Fon akışları, fona giren ve çıkan para miktarını gösteren tüm nakit giriş ve çıkışlarının net hacmini ifade eder.

Fon akışları nasıl takip edilir? 

Fon akışları ETF oluşturma ve itfa süreci aracılığıyla takip edilir. Bir ETF'nin hisselerine olan talep arttığında, yeni hisseler oluşturulur ve bu da pozitif fon akışlarına yol açar. Tersine, hisseler itfa edildiğinde, bu negatif bir fon akışı anlamına gelir. Bu gösterge farklı dönemler boyunca izlenebilir.

Fon akışları neden önemlidir?

Fon akışları yatırımcı duyarlılığını yansıtır ve ETF hisselerini satın almak veya satmak için bir sinyal görevi görebilir. Bu parametre ETF'ye yönelik likidite ve talebi göstererek yatırımcılara ve fon yöneticilerine piyasa dinamiklerini değerlendirmede yardımcı olur. Ancak, faydalı olmasına rağmen, Fon akışları piyasa davranışını her zaman doğru bir şekilde tahmin etmez.