Sabit Aralıklı Hacim Profili (FRVP)

Tanım Sabit Aralık Hacim Profili (FRVP) göstergesi, belirli bir zaman aralığındaki hacim verilerini hesaplayarak yatırımcıların bir varlığın tüm fiyat hareketi yerine belirli bir aralığın hacim aktivitesini analiz etmesine olanak tanır.

Not: Hacim Profili Göstergeleri: temel kavramlar Yardım Merkezi makalesinde tüm Hacim Profili göstergeleri tarafından paylaşılan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Aşağıdaki metin, bu belirli Hacim Profili göstergesine özgü özellikleri açıklamaktadır.

FRVP'yi grafiğinize nasıl uygulayabilirsiniz?

1. Aşağıda gösterildiği gibi, grafiğin sol tarafındaki panelde bulunan çizim araçları listesinden Sabit Aralık Hacim Profili öğesini seçin.

2. Hesaplamanıza başlamak istediğiniz ilk noktayı seçmek için grafiğe tıklayın.

3. Hesaplamanızı tamamlamak istediğiniz ikinci noktayı seçmek için grafik üzerinde başka bir yere tıklayın. Hacim profili grafik üzerinde aşağıdaki resimde gösterildiği gibi görüntülenecektir.

Hesaplama

Sabit Aralık Hacim Profilini hesaplarken, VP'nin hesaplandığı zaman aralığındaki çubuk sayısı 5000'den az olana kadar bir sıradaki zaman dilimlerinin bir listesini kontrol ederiz. Zaman dilimlerinin sırası şöyledir: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1G.

Aşağıdaki örneği ele alalım. FRVP göstergesi, ilk Pazartesi çubuğunda başlayan ve aynı haftanın son Pazar çubuğunda biten dönem için profili hesaplayacak şekilde ayarlanmıştır. Sembol 7 gün 24 saat işlem görmektedir (deneyin iyiliği için, işlemlerin gerçekleşmediği hiçbir boşluk olmadığını ve her haftanın her dakikasının kendisiyle ilişkili bir çubuğu olduğunu varsayalım).

  1. İlk olarak, gösterge "1" zaman dilimini kontrol eder, bu sembol için 1d grafiğinin 7G * 1440d = 10080 çubuk 1d verisine sahip olduğunu ve bunun 5000 çubuk sınırının üzerinde olduğunu görür. Sıradaki bir sonraki zaman dilimini seçer.
  2. Ardından, gösterge aynı şeyi "3" zaman dilimiyle yapar. Sembol için 3d grafikte 7G * (1440 / 3) = 3360 çubuk veri vardır. Bu 5000 çubuk sınırının altındadır, bu nedenle FRVP hesaplamasında 3d çubuklar kullanılacaktır.

Not: Göstergenin hesaplamaları için sınırlı sayıda daha düşük zaman dilimi çubuğu mevcuttur. FRVP, sembolün geçmişinde çok derinlerde hesaplanacak şekilde ayarlanmışsa, o zaman dilimi için daha düşük zaman dilimi bilgisi olmayabilir. Bu gibi durumlarda, hesaplama için bunun yerine Grafik zaman çerçevesi kullanılacaktır.

Bunu göstermek için, NASDAQ:AAPL, 1G'ye FRVP eklemeyi ve 12 Aralık 1980'de başlayan bir günlük bir dönemi kapsayacak şekilde ayarlamayı deneyin. Bu zaman aralığı için daha düşük zaman dilimi verileri olmayacağından FRVP hesaplaması Grafik çözünürlüğünde (1G) gerçekleştirilecektir.

Tek bir çubuk üzerinde oluşturma Tek bir çubuk üzerinde Sabit Aralık Hacim Profili oluştururken, Yukarı/Aşağı Hacmi hesaplamak için kapanış > açılış koşulunun kullanıldığını unutmayın. yani, kapanış > açılış ise, fiyat hareketi Yukarı Hacim olarak kabul edilir, kapanış <= açılış ise Aşağı Hacimdir.

Girdiler

Satır Düzeni / Satır Boyutu

Bu iki girdi, göstergenin her histogramın kaç satıra sahip olacağını hesaplama şeklini belirler.

Satır Düzeni "Satır Sayısı" olarak ayarlanırsa, Satır Boyutu histogramdaki toplam satır sayısını belirler: örneğin, Satır Boyutu 25 olduğunda histogram yukarıdan aşağıya 25 satıra sahip olacaktır. Her satırın yüksekliği otomatik olarak hesaplanacaktır; yukarıdaki örnekte, 200 ila 300 arasındaki fiyatı kapsayan bir Hacim Profili histogramı, her satır başına (300 - 200) / 25 = 4 puana sahip olacaktır.

Bu girdi "Satır Başına Fiyat Adımı" olarak ayarlanırsa, Satır Boyutu her bir satırdaki tik (fiyat adımı) sayısını gösterir (1 tik, bu sembol için fiyatın yapabileceği minimum harekettir: örneğin, NASDAQ:AAPL için 1 tik 0,01'dir çünkü fiyatın en az 0,01 USD, yani 1 sent hareket etmesi gerekir). Örneğin, 25 olarak ayarlamak, her satırın 25 tik yüksekliğine sahip olduğu anlamına gelecektir. Bu durumda, satır sayısı otomatik olarak hesaplanacak ve 0,01 mintick'e (en az fiyat adımı) sahip bir sembol için fiyatı 200'den 300'e kadar kapsayan Hacim Profili histogramı, her histogram başına (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 satıra sahip olacaktır.

Hacim

Her satır için toplam hacmi gösterme (Toplam), her satırı yukarı/aşağı olarak bölme (Yukarı/Aşağı) veya aralarındaki farkı gösterme (Delta) arasında geçiş yapar.

Değer Alanı Hacmi

İşlem seansı için tüm hacmin yüzde kaçının Değer Alanı tarafından vurgulanması gerektiğini belirtir.

Sağa Uzat

Sağa Uzat parametresi, tüm tarihsel mumlar ve ikinci koordinatın sağındaki tüm yeni ortaya çıkan mumlar dahil olmak üzere profili oluşturmaya devam etmeyi sağlar.

Koordinatlar

#1 (çubuk) - Hacim Profili'nin sol sınırının konumunu ayarlar. VP bu konumdan önce başlayacaktır.

#2 (çubuk) - Hacim Profilinin sağ sınırının konumunu ayarlar. VP bu konumdan sonra sona erecektir.