Vadeye kadar geçen süre

Vadeye kalan süre nedir?

Vadeye kalan süre, bir tahvilin vade tarihine ulaşmasına kadar kalan süreyi veya süreyi ifade eder. İçinde bulunulan andan tahvilin anapara tutarının ihraççı tarafından geri ödenmesine kadar geçen süreyi temsil eder.

Vadeye kadar geçen süre, finansal aracın belirli özelliklerine bağlı olarak tipik olarak yıl, ay veya gün cinsinden ölçülür. Yatırımcılar için önemli bir ölçüttür çünkü yatırımın kalan ömrünü değerlendirmeye ve enstrümanı vadeye kadar elde tutmanın potansiyel risk ve ödüllerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Vadeye kalan süre neden önemlidir?

  1. Getiri ve Kupon Ödemeleri: Vadeye kalan süre tahvilin getirisini etkiler. Genel olarak, daha uzun vadeli tahviller, yatırımcılara daha uzun zaman taahhüdünü telafi etmek için daha yüksek getiriye sahiptir. 
  2. Fiyat Duyarlılığı: Bir tahvilin fiyatı, vadeye kalan süre azaldıkça faiz oranlarındaki değişikliklere karşı daha duyarlı olma eğilimindedir. Daha kısa vadeli tahviller, daha uzun vadeli tahvillere kıyasla faiz oranı değişikliklerine genellikle daha az duyarlıdır. Bunun nedeni, daha kısa vadeli tahvillerin gelecekteki nakit akışlarının zamana daha yakın olması ve faiz oranı dalgalanmalarından daha az etkilenmeleridir.
  3. Yatırım Ufku: Vadeye kalan süre, yatırımcıların yatırım ufuklarını tahvilin özellikleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Daha kısa yatırım ufku olan yatırımcılar, anaparanın zamanında geri dönüşünü sağlamak için vadeye daha kısa süre kalan tahvilleri tercih edebilirken, daha uzun yatırım ufku olan yatırımcılar potansiyel daha yüksek getiri için daha uzun vadeli tahvilleri daha rahat tutabilirler.
  4. Risk Değerlendirmesi: Vadeye kalan süre, tahvilin elde tutulmasıyla ilişkili potansiyel riskler hakkında fikir verir. Daha uzun vadeli tahviller genellikle daha kısa vadeli tahvillere kıyasla daha fazla faiz oranı riski ve enflasyon riski taşır. Ayrıca, uzun vadeli tahviller ihraççının kredi itibarındaki potansiyel değişikliklere daha uzun süre maruz kaldığından, vadeye kalan süre kredi riskini etkiler.