Sözleşme büyüklüğü

"Sözleşme büyüklüğü" nedir?

Sözleşme büyüklüğü, her bir vadeli işlem sözleşmesinde belirtilen dayanak varlığın standartlaştırılmış miktarıdır. Bir vadeli işlem sözleşmesi işlem gördüğünde satın alınacak veya satılacak varlığın miktarını temsil eder.

Sözleşme büyüklüğü neden önemlidir?

Standardizasyon: Vadeli işlem sözleşmeleri borsalarda işlem gören standartlaştırılmış finansal araçlardır. Sözleşme büyüklüğü, belirli bir varlık için tüm sözleşmelerde tekdüzelik ve tutarlılık sağlar. Yatırımcıların bir vadeli işlem sözleşmesine girdiklerinde satın aldıkları veya sattıkları varlığın miktarını bilmelerini sağlar.

Risk Yönetimi ve kaldıraç hesaplaması: Sözleşme büyüklüğü risk yönetiminde çok önemli bir rol oynar. Vadeli işlem sözleşmeleri sabit bir sözleşme büyüklüğüne sahip olduğundan, yatırımcılar maruz kaldıkları riski ve potansiyel riski tam olarak hesaplayabilirler. Pozisyonlarının toplam değerini belirleyebilir ve fiyat hareketlerinin ticari sermayeleri üzerindeki etkisini değerlendirebilirler. Vadeli işlem ticareti genellikle kaldıraç içerir, bu da yatırımcıların daha az miktarda sermaye ile daha büyük bir pozisyonu kontrol etmelerini sağlar. Sözleşme büyüklüğü, kaldıraç oranının hesaplanmasında önemli bir faktördür. Yatırımcılar, sözleşme büyüklüğünü teminat gereksinimi (vadeli işlem pozisyonuna girmek için gereken başlangıç sermaye miktarı) ile karşılaştırarak, kullandıkları kaldıracı ve kazanç veya kayıpların potansiyel artışını değerlendirebilirler.

Likidite: Sözleşme büyüklüğü vadeli işlem piyasasının likiditesini etkileyebilir. Daha büyük boyutlu sözleşmeler daha fazla kurumsal yatırımcıyı ve daha büyük piyasa katılımcılarını çekme eğilimindedir. Bu da likiditenin artmasına, daha sıkı alış-satış farklarına ve daha yumuşak işlem koşullarına yol açabilir.