Beta

"Beta" nedir?

Beta, bir hisse senedinin veya portföyün genel piyasadaki değişikliklere olan duyarlılığının bir ölçüsüdür. Belirli bir varlığın fiyat hareketleri ile bir bütün olarak daha geniş piyasa arasındaki ilişkiyi ölçer. Beta, bir yatırımın bir karşılaştırma ölçütüne, tipik olarak S&P 500 gibi bir endekse göre oynaklığını veya sistematik riskini gösteren istatistiksel bir ölçüdür.

Beta katsayısı, varlığın geçmiş getirileri ile karşılaştırma endeksinin geçmiş getirileri arasında regresyon yapılarak hesaplanır. 

İşte farklı beta değerlerinin ne anlama geldiği:

  1. Beta = 1: Beta değerinin 1 olması, varlığın piyasaya paralel hareket etme eğiliminde olduğunu gösterir. Piyasa belirli bir yüzde oranında yukarı veya aşağı giderse, varlığın fiyatının da benzer bir yüzde oranında aynı yönde hareket etmesi beklenir.
  2. Beta > 1: 1'den büyük bir beta, varlığın piyasa hareketlerine karşı genel piyasadan daha değişken veya hassas olduğunu gösterir. Piyasa belirli bir oranda artarsa, varlığın fiyatının daha yüksek bir oranda artması beklenir ve bunun tersi de geçerlidir.
  3. Beta < 1: 1'den küçük bir beta, varlığın genel piyasaya kıyasla daha az değişken veya piyasa hareketlerine daha az duyarlı olduğu anlamına gelir. Piyasa belirli bir yüzde oranında yükselir veya düşerse, varlığın fiyatının aynı yönde ancak daha düşük bir yüzde oranında hareket etmesi beklenir.
  4. Beta = 0: 0 beta, varlık ile piyasa arasında korelasyon olmadığını gösterir. Varlığın fiyat hareketleri piyasa hareketlerinden bağımsızdır.
  5. Negatif Beta: Negatif beta, varlığın fiyatının piyasanın tersi yönde hareket etme eğiliminde olduğu anlamına gelir. Piyasa yükselirse, varlığın fiyatının düşmesi beklenir ya da tam tersi olur. Negatif beta genellikle defansif veya döngüsel olmayan özellikler sergileyen varlıklarla ilişkilendirilir.

Beta, yatırımcılar, portföy yöneticileri ve analistler tarafından bir risk değerlendirme aracı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Varlığın piyasaya göre oynaklığı hakkında fikir verir ve yatırımcıların bir yatırımla ilişkili potansiyel riskleri ve getirileri anlamalarına yardımcı olur. Daha yüksek betaya sahip varlıklar genellikle daha riskli olarak kabul edilir, ancak daha yüksek getiri potansiyeli de sunabilir.