Görünür Aralık Hacim Profili

Tanım

Görünür Aralık Hacim Profili (VRVP) göstergesi, görünür fiyat aralığındaki hacim profilini hesaplayarak en son piyasa trendlerini analiz etmek isteyen yatırımcılar için ideal bir araç haline getirir.

Not: Hacim Profili Göstergeleri: temel kavramlar Yardım Merkezi makalesinde tüm Hacim Profili göstergeleri tarafından paylaşılan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Aşağıdaki metin, bu belirli Hacim Profili göstergesine özgü özellikleri açıklamaktadır.  

Hesaplama

Hacim Profili Sabit Aralığı hesaplanırken, VP'nin hesaplandığı zaman aralığındaki çubuk sayısı 5000'den az olana kadar bir sıradaki zaman dilimlerinin bir listesini kontrol ederiz. Zaman dilimlerinin sırası şöyledir: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Aşağıdaki örneği ele alalım. Grafikte bir haftalık bir dönem açıktır, burada ilk görünen çubuk ilk Pazartesi çubuğu ve son görünen çubuk aynı haftanın son Pazar çubuğudur. Sembol 7 gün 24 saat işlem görmektedir (deneyin iyiliği için, işlemlerin gerçekleşmediği hiçbir boşluk olmadığını ve her haftanın her dakikasının kendisiyle ilişkili bir çubuğu olduğunu varsayalım). 

İlk olarak, gösterge "1" zaman dilimini kontrol eder, bu sembol için 1m grafiğinin 7D * 1440m = 10080 çubuk 1m verisine sahip olduğunu görür, bu da 5000 çubuk sınırının üzerindedir. Sıradaki bir sonraki zaman dilimini seçer.

Ardından, gösterge aynı şeyi "3" zaman diliminde yapar. Sembol için 3m grafikte 7D * (1440 / 3) = 3360 çubuk veri vardır. Bu 5000 çubuk sınırının altındadır, bu nedenle VPFR hesaplamasında 3m çubuklar kullanılacaktır.

Girdiler

Satır Düzeni / Satır Boyutu

Bu iki girdi, göstergenin her histogramın kaç satıra sahip olacağını hesaplama şeklini belirler.

Satır Düzeni "Satır Sayısı" olarak ayarlanırsa, Satır Boyutu histogramdaki toplam satır sayısını belirler: örneğin, Satır Boyutu 25 olduğunda histogram yukarıdan aşağıya 25 satıra sahip olacaktır. Her satırın yüksekliği otomatik olarak hesaplanacaktır; yukarıdaki örnekte, 200 ila 300 arasındaki fiyatı kapsayan bir Hacim Profili histogramı, her satır başına (300 - 200) / 25 = 4 puana sahip olacaktır. 

Bu girdi "Satır Başına Tik" olarak ayarlanırsa, Satır Boyutu her bir satırdaki tik sayısını gösterir (1 tik, bu sembol için fiyatın yapabileceği minimum harekettir: örneğin, NASDAQ:AAPL için 1 tik 0,01'dir çünkü fiyatın en az 0,01 USD, yani 1 sent hareket etmesi gerekir). Örneğin, 25 olarak ayarlamak, her satırın 25 tik yüksekliğine sahip olduğu anlamına gelecektir. Bu durumda, satır sayısı otomatik olarak hesaplanacak ve 0,01 mintick'e sahip bir sembol için fiyatı 200'den 300'e kadar kapsayan Hacim Profili histogramı, her histogram başına (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 satıra sahip olacaktır. 

Hacim

Her satır için toplam hacmi gösterme (Toplam), her satırı yukarı/aşağı olarak bölme (Yukarı/Aşağı) veya aralarındaki farkı gösterme (Delta) arasında geçiş yapar.

Değer Alanı Hacim

İşlem seansı için tüm hacmin yüzde kaçının Değer Alanı tarafından vurgulanması gerektiğini belirtir.