Şeriata uygun menkul kıymetler nasıl belirlenir?

'Şeriat' terimi doğrudan Arapça'dan 'suya giden açık, iyi yürünmüş yol' olarak tercüme edilir. Müslüman inancının taraftarları, yiyecek, ibadet ve finansal işlemler de dahil olmak üzere yaşamlarının yönlerini düzenleyen bu yasalara uyarlar.

'Şeriata uygun' olarak tanımlanan menkul kıymetler, Şeriat ilkelerine uygun şirketlere yapılan yatırımları ifade eder. Bu şirketler, bu ilkeler kapsamında yatırım için caiz kabul edilmiştir.

Bir şirketin Şeriata uygun olarak nitelendirilebilmesi için, birincil iş ve yatırım faaliyetlerinin yanı sıra mali durumunu da Şeriat ilkeleriyle uyumlu hale getirmesi gerekir.

Bununla birlikte, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, ticari faaliyetlerinin doğası gereği Şeriata uygun olarak kabul edilemez. Bu sektörler arasında alkol, tütün, domuz eti ile ilgili işletmeler, yetişkin eğlencesi, kumar, silah üretimi ve geleneksel bankacılık ve sigortacılık yer almaktadır.

Bir menkul kıymetin sayfasında yıldız ve hilali tasvir eden bir simge görürseniz, bu, şirketin Şeriat uyumlu olarak kabul edildiğini gösterir.