Basit Hareketli Ortalama

Tanım

Hareketli Ortalama (MA), belirli bir süre boyunca bir menkul kıymetin ortalama fiyatını gösteren fiyat tabanlı, gecikmeli (veya reaktif) bir göstergedir. Hareketli Ortalama, momentumu ölçmenin yanı sıra trendleri teyit etmek ve destek ve direnç alanlarını tanımlamak için iyi bir yoldur. Esasen, Hareketli Ortalamalar grafikleri yorumlamaya çalışırken "gürültüyü" yumuşatır. Gürültü, hem fiyat hem de hacim dalgalanmalarından oluşur. Hareketli Ortalama gecikmeli bir gösterge olduğundan ve daha önce gerçekleşmiş olaylara tepki verdiğinden, tahmin edici bir gösterge olarak değil, teyit ve analiz için kullanılan yorumlayıcı bir gösterge olarak kullanılır.

Basit Hareketli Ortalama, ağırlıklandırılmamış bir Hareketli Ortalamadır. Bu, veri setindeki her günün eşit öneme sahip olduğu ve eşit olarak ağırlıklandırıldığı anlamına gelir. Her yeni gün sona erdiğinde, en eski veri noktası düşer ve en yenisi başlangıca eklenir.

SMA'nın gürültüyü filtrelemeye ve sembolün hareket ettiği genel yönü görmeye yardımcı olurken, daha yeni değişikliklere tepki vermede yavaş olduğu da dikkate alınmalıdır. SMA uzunluğu ne kadar yüksekse, büyük bir fiyat değişikliğinin ona belirgin bir şekilde yansıması o kadar uzun sürecektir.

HESAPLAMA

X uzunluğundaki Basit Hareketli Ortalama, son X değerlerinin toplamının X'e bölünmesiyle elde edilir. 3 uzunluğundaki bir SMA için örnek bir hesaplama aşağıda verilmiştir:

Dönem Değerleri Toplamı / Dönem Sayısı

Kullanılacak Kapanış Fiyatları: 5, 6, 7, 8, 9

3 Dönem SMA'nın İlk Günü: (5 + 6 + 7) / 3 = 6

3 Dönem SMA'nın İkinci Günü: (6 + 7 + 8) / 3 = 7

3 Dönem SMA'nın Üçüncü Günü: (7 + 8 + 9) /3 = 8

Girişler

Zaman Dilimi

Göstergenin hesaplandığı zaman dilimini belirtir. Bu seçenek, SMA'nın başka bir zaman dilimindeki verilere göre hesaplanmasını sağlar, örneğin 1H grafiğinde hesaplanan SMA'nın 5m grafiğinde görüntülenmesi.

Uzunluk

Basit Hareketli Ortalamanın hesaplanmasında kullanılacak zaman aralığı. 9 gün varsayılandır.

Kaynak

Hesaplamalarda her çubuktan hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapanış varsayılandır.

Kaydırma

Bu sayının değiştirilmesi Basit Hareketli Ortalamayı mevcut piyasaya göre İleriye veya Geriye doğru hareket ettirecektir. 0 varsayılandır.

Yumuşatma

Ana SMA'dan gelen verilere dayalı olarak hesaplanacak ek bir Hareketli Ortalama. Bu ek Hareketli Ortalamanın türü ve uzunluğu sırasıyla Yöntem ve Uzunluk girişlerinden seçilebilir. Ek Hareketli Ortalamayı grafikte görmek için, önce Stil bölümünde etkinleştirilmelidir.