Log Ölçeği etkinken alarm ayarlayamıyorum

Mevcut sistemimizin logaritmik ölçek uygulaması ve teknik özellikleri nedeniyle, bir uyarının logaritmik ölçekteki bir çizimin tam konumu hakkında bilgi alması çok zordur. Bu nedenle logaritmik ölçeğe dayalı uyarılar beklenenden farklı şekilde tetiklenebilir. Bunu önlemek için, ölçeği her zaman logaritmik ölçekten doğrusal ölçeğe geçirebilir ve doğru hesaplamalara dayalı uyarılar ayarlayabilirsiniz.