Aylık GSYİH, Yıllık (MGDPYY)

Ekonomi tarafından üretilen tüm mal ve hizmetlerin enflasyona göre düzeltilmiş değerindeki yıllık değişimin ölçüsü.

MGDPYY verisi mevcut olan tüm ülkeler aşağıda listelenmiştir:

 • Arjantin
 • Azerbaycan
 • Belarus
 • Finlandiya
 • Gürcistan
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Meksika
 • Peru
 • Rusya
 • Birleşik Krallık