Sütun Grafikleri

Sütunlar, enstrümanın gerçek fiyatındaki değişimi yansıtan bir grafik türüdür. Grafik türü ayarlarında Sütunlar'ı etkinleştirebilirsiniz ve bunlar ek semboller için de kullanılabilir.

Grafiği çizmek için, varsayılan olarak kapanış fiyatının değerleri kullanılır. Aynı zamanda, çizim için diğer değerlerin seçimi de mevcuttur:

Sütun renklerini de özelleştirebilirsiniz:

Açık fiyat kapanış fiyatından düşük olduğunda yukarı renk, varsayılan olarak yeşil.

Kapanış fiyatı açılış fiyatından düşük olduğunda aşağı renk, varsayılan olarak kırmızı.