Yukarı/Aşağı Hacim

Tanım

Yukarı/Aşağı Hacim göstergesi, işlemlerin her bir çubuk içinde hareket ettiği yönü yansıtır. Bunu yapmak için, mevcut çubuktaki hacim değerlerini ikiye böler: Yukarı Hacim (fiyat yükseldiğinde hesaplanan hacim) ve Aşağı Hacim (fiyat düştüğünde hesaplanan hacim). Yukarı Hacim Aşağı Hacimden büyükse, mevcut mumdaki ana işlem hacmi satın alma fiyatında gerçekleşmiştir.

Elde edilen değerler bir histogram olarak çizilir: Yukarı Hacim değerleri sıfırın üzerinde, Aşağı Hacim değerleri ise sıfırın altında çizilir. İki değer arasındaki fark Delta ile gösterilir ve geçerli hacmin renginde bir çentik olarak görüntülenir.

Hesaplama

Yukarı ve Aşağı Hacim değerlerini hesaplamak için gösterge, mevcut muma dahil olan daha küçük bir zaman dilimindeki mumlardan gelen hacmi tarar ve bu mumlar oluştuğunda fiyatın hangi yönde hareket ettiğini analiz eder.

Bunu yapmak için, önce hacim değerlerinin alınacağı zaman dilimini belirler. Daha yüksek bir zaman dilimi daha fazla geçmiş veri sağlayacaktır, ancak hesaplamalar daha az doğru olacaktır.

Yukarı/Aşağı Hacmi hesaplamak için farklı düşük zaman dilimleri kullanılabilir. Varsayılan olarak, hesaplama için zaman çerçevesi ana grafiğin zaman çerçevesine göre otomatik olarak seçilir:

Grafik zaman dilimi

Hesaplama için kullanılan zaman dilimi 

Saniye

1S

Dakika veya Saat

1

Günlük

5

Diğer

60

Zaman dilimi seçildikten sonra, daha küçük bir zaman diliminin her çubuğu fiyatın hareket ettiği yön için analiz edilir.

Açılış fiyatı kapanış fiyatına eşit değilse:

  • Mevcut çubuğun kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse, fiyatın yukarı hareket ettiği kabul edilir.
  • Mevcut çubuğun kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse, fiyatın aşağı hareket ettiği kabul edilir.

Mevcut çubuğun kapanış fiyatı açılış fiyatına eşitse:

  • Mevcut çubuğun kapanış fiyatı bir öncekinin kapanış fiyatından büyük veya ona eşitse, fiyatın yukarı hareket ettiği kabul edilir.
  • Mevcut çubuğun kapanış fiyatı bir öncekinin kapanış fiyatından düşükse, fiyatın aşağı hareket ettiği kabul edilir.

Bundan sonra, fiyatın aynı yönde hareket ettiği tüm çubuklardaki hacim değerleri toplanır. Böylece, Yukarı Hacim fiyat yukarı hareket ederken ne kadar hacim işlem yapıldığını gösterirken, Aşağı Hacim aşağı hareket ederken yapılan işlemleri gösterir.

Girdiler

Özel zaman dilimi kullanın

Hesaplama için kullanılan alt zaman çerçevesinin otomatik olarak mı (varsayılan olarak) yoksa manuel olarak mı seçileceğini belirler. İşaretlenirse, zaman çerçevesi bunun yerine Zaman Çerçevesi girişine göre seçilir.

Zaman Çerçevesi

Göstergenin, hacimlerin toplamını hesaplarken kullanılacak çubukları aramak için kontrol edeceği belirli bir zaman dilimi belirlemenizi sağlar. Daha yüksek zaman dilimleri daha fazla geçmiş veri sağlar, ancak hesaplama daha az hassas hale gelir. Bu alan yalnızca Özel zaman dilimi kullan seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılır.