Hisse başına defter değeri

Hisse başına defter değeri nedir?

Hisse başına defter değeri, bir şirketin mali dönem sonuna kadar ödenmemiş her ortak hisse başına defter değerini gösterir. Defter değeri (Net varlık değeri olarak da bilinir), imtiyazlı hisse senedi özkaynakları hariç olmak üzere toplam varlıklar ve toplam borçlar arasındaki farkı temsil eder (çünkü tercih edilen hissedarlar, varlıklar ve kazançlar üzerinde ortak hissedarlardan daha yüksek haklara sahiptir).

Formül:

Hisse başına defter değeri = Toplam adi hisse senedi / Ödenmemiş toplam adi hisse senetleri

Hisse başına defter değeri ne anlama geliyor?

Şirketin tasfiyesi durumunda, hisse başına defter değerie Tüm varlıklar satıldıktan ve tüm borçlar ödendikten sonra adi hissedarlar için kalan parasal değer. Bir şirketin hisse başına Defter değeri, hissesinin piyasa fiyatından yüksekse, hisse senedi düşük değerli olarak kabul edilebilir.