Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç (FVÖK)

FVÖK nedir?

FVÖK, bir şirketin gelir vergisi ve faiz giderleri indiriminden önceki bir geliri temsil eden karlılığının bir ölçüsüdür. FVÖK, işletme verimliliğinin önemli bir ölçüsüdür, çünkü şirketin temel faaliyetlerinin performansını, sermaye yapısının maliyetleri ve karı etkileyen vergi giderleri olmadan analiz etmeyi sağlar. FVÖK, Faaliyet geliri olarak da bilinir, çünkü her iki gösterge de faiz giderlerini ve vergileri hesaplamalarından hariç tutar. Ancak, her zaman faaliyet geliri FAVÖK'e eşit değildir. FAVÖK ve Faaliyet geliri arasındaki temel fark, FVÖK'ün faaliyet dışı gelirleri, faaliyet dışı giderleri ve diğer gelirleri içermesidir. Bir şirket Sigorta veya Banka olarak sınıflandırılırsa, hesaplama metodolojisi nedeniyle FVÖK mevcut olmayacaktır. Bu şirketler, hesaplamada kullanılan satılan malların maliyetlerine ve genel ve idari giderlere sahip olmayacaktır.

FVÖK nasıl hesaplanır?

FVÖK, Toplam gelirden satılan malların maliyeti, Satış, genel ve idari giderler ve Diğer işletme giderlerinin çıkarılmasıyla hesaplanır.

FVÖK ne anlama geliyor?

FVÖK'ün ayırt edici özelliği, bir şirketin borcunu ödemek, devam eden operasyonları finanse etmek ve karlı olmak için yeterli kazanç elde etme yeteneğini belirlemeye yardımcı olmasıdır. FVÖK, farklı ülkelerden şirketleri farklı vergi mevzuatıyla karşılaştıran yatırımcılar için yararlıdır. FVÖK, varlıklarını korumak için genellikle büyük miktarda borcu olan sermaye yoğun endüstrilerin şirketlerini analiz etmede de yararlıdır ve borçları birbirlerinden büyük ölçüde farklı olabilir. FVÖK, şirketlerin faaliyet performansını ve kârlı potansiyelini analiz etmeye olanak tanırken, borç durumunu analizden çıkarır.