Seyreltilmiş hisseler

Seyreltilmiş hisse senetleri, dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetleri, borçlanma araçları, tahviller, hisse senedi opsiyonları ve varantlar gibi tüm olası dönüştürme kaynaklarının kullanılmasından sonra ödenecek toplam hisse senedi sayısını temsil eder.

Ödenmemiş seyreltilmiş hisse senetleri, yalnızca halihazırda ihraç edilmiş olan menkul kıymetler değil, aynı zamanda bir dönüştürme yoluyla talep edilebilecek olanlar temelinde de hesaplanır. Seyreltilmiş hisse senetleri, şirket tarafından Seyreltilmiş hisse başına kazanç hesaplaması için kullanılır.