Ortalama temel hisseler ödenmemiş

Ödenmemiş ortalama temel hisse senetleri, şirket tarafından hisse başına temel kazanç hesaplaması için kullanılan, belirli bir süre boyunca ödenmemiş olan ağırlıklı ortalama ortak hisse sayısını temsil eder. Ödenmemiş ağırlıklı ortalama temel paylar, ödenmemiş adi hisse senetlerinin toplam sayısı alınarak ve bu sayının her dönem için geçerli olduğu raporlama döneminin yüzdesi ile çarpılarak hesaplanır. Basitçe söylemek gerekirse, formül, bir sonraki değişikliğe kadar bir süre boyunca ödenmemiş hisse sayısını, bu hisselerin olağanüstü olduğu süreye göre ağırlıklandırır. Birden fazla ihraç eden şirketler için, her bir hisse sınıfının ekonomik değeri, birincil konuya göre normalleştirilir.

Fiyatın kalıcı olarak değiştiği göz önüne alındığında, ödenmemiş ortalama temel hisse senetleri, yatırımcıların portföydeki ağırlıklı ortalama hisse fiyatını değerlendirmelerine yardımcı olur.