Çubuk Büyüteç geri test modu nedir?

Premium hesap sahipleri, Çubuk Büyüteç seçeneğini kullanarak strateji geri testlerinde daha gerçekçi sipariş dolguları elde edebilirler. Bu araç, bir çubuk içindeki fiyat hareketinde daha derin ayrıntı düzeyi elde etmek için çubuk içi incelemeyi kullanır ve daha hassas sipariş dolumlarına olanak tanır. Seçildiğinde, Çubuk Büyüteç modu, aracı öykünücüsünün fiyat hareketi üzerinde yapması gereken varsayımları yalnızca geçmiş çubuklar için OHLC değerleriyle değiştirir.

Çubuk Büyüteç ile kullanılan çubuk içi zaman dilimi, grafiğin zaman dilimine dinamik olarak ayarlanır. Bu tabloda, giderek daha yüksek grafik zaman dilimleri için kullanılan çubuk içi zaman dilimi listelenmektedir:

Grafik zaman dilimi, T

Kullanılan çubuk içi zaman dilimi

1S < T < 30S

1S

30S <= T < 5

5S

5 <= T < 30

654

30 <= T < 60

1

60 <= T < 240

5

240 <= T <D

15

D <= T < W

60

W <= T < 2W

120

T >= 2W

D

Tablo 1. Kullanılan çubuk içi zaman dilimleri

Aşağıda, Çubuk Büyüteç seçeneğini kullanmadan durdurma emri kullanan bir strateji örneği verilmiştir:

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)if bar_index  == 10381    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
Java

Broker emülatörü, #10381 numaralı bloğa bir durdurma emri verir ve stop = 157.0 koşulu karşılanır karşılanmaz bir sonraki çubukta 157.0 fiyatla bir emri doldurur. Broker emülatörü, çubuğun içinde fiyatın "açık" tan "düşük"e, ardından "yüksek" e (girişi tetikleyen), ardından "kapat" a gittiğini tahmin eder. Birkaç çubuktan sonra (geçerli zaman dilimi için 11 gün), durma fiyatı = 156,0 ile pozisyondan çıkma koşulu tetiklenir:

Çubuk büyüteç etkinleştirildiğinde (parametre use_bar_magnifier = true), çıkış ve giriş fiyatları değişmez; ancak, konumdan çıkış, girişin gerçekleştiği aynı çubuğun içinde gerçekleşir:

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)if bar_index  == 10381    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
Java

Aynı sembol için daha düşük zaman dilimi grafiğini kontrol edersek (çubuk içi zaman dilimi tablosuna göre 60 dakikalık bir grafik) ve çubuk 10382'ye karşılık gelen zaman aralığını bulursak, saatlik zaman diliminde, 157.0'a ulaştıktan ve girişi tetikledikten sonra, fiyatın 156.0'ın altına düştüğünü ve stop = 156.0 koşulunu karşıladığını görebiliriz:

Çubuk Büyüteç açıkken, broker emülatörü geri test sırasında daha düşük zaman dilimlerinden fiyat değişikliklerine erişir ve davranışını aynı zaman dilimi için stratejiyi ileriye dönük test ederken olanlara daha benzer hale getirir.

Çubuk büyüteç seçeneği, stratejinin "Ayarlar/Özellikler" penceresinde karşılık gelen giriş değiştirilerek değiştirilebilir:

Bu seçeneğin bir sınırlaması olduğunu unutmayın: strateji, alt zaman diliminden en fazla 100.000 çubuk talep edebilir. Bu, çok fazla geçmiş veriye sahip semboller için olabilir (burada Grafikteki Çubuk Sayısı * Grafik Çubuğu Başına Alt Zaman Dilimi Çubuklarının Sayısı > 100000), grafikteki ilk işlemler çubuk büyüteçten etkilenmeyebilir. Grafiğin sonundan başlayarak Çubuk Büyüteç'ten etkilenebilecek çubuk sayısı kabaca şu şekilde hesaplanabilir:

last_bar_index - (100000 / ( 1 / Num of Lower Timeframe Bars per Chart Bar)

Elde edilen değer kaba bir yaklaşım olacaktır, çünkü daha düşük zaman dilimi çubuklarının sayısı bir çubuktan diğerine farklılık gösterebilir.