Otomatik Dirgen

Tanım

Otomatik Dirgen, olası destek ve direnç seviyelerini belirlemeyi ve önceki trendlere dayanarak gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmeyi amaçlayan bir araçtır. Otomatik Dirgen, Dirgen çizim aracını geçmiş fiyat hareketine göre otomatik olarak çizen bir göstergedir.

Bir dirgen kullanımının arkasındaki temel fikir, esasen bir tür trend kanalı oluşturmasıdır. Fiyat Dirgen kanalı içinde kaldığı sürece bir trendin aktif olduğu kabul edilir. Geri dönüşler, fiyat bir Dirgen kanalından çıktığında gerçekleşir. Dirgen, bir merkez medyan çizgisinin (trend çizgisi) yanı sıra bu medyan çizgisinin üstünde ve altında iki çizgi setine daha sahiptir. Ek çizgiler, medyandan belirli sayıda standart sapma uzağa ayarlanır. 

Gösterge Pine Script ile yazılmıştır ve kaynak koduna erişilebilir, kopyalanabilir ve değiştirilebilir. Göstergenin grafikteki adının sağındaki Kaynak kodu simgesinden veya Pine Editor'den Aç düğmesini kullanarak, ardından Yeni varsayılan yerleşik komut dosyası... üzerine tıklayarak ve oradaki menüde Otomatik Dirgen'i bularak erişebilirsiniz.


Girişler


Derinlik

Gösterge hesaplanırken dikkate alınacak minimum çubuk sayısı. Bu sayının artırılması, daha büyük olanlar lehine daha küçük fiyat zirvelerini ve çukurlarını atlayan dirgenlerle sonuçlanacaktır. Örneğin, Derinlik 10 olarak ayarlandığında, gösterge tarafından bulunan üç noktanın her biri en yakın 10 çubuk arasında en yüksek veya en düşük olmalıdır (beşi solda ve beşi sağda).

TradingView'de bulunan dört farklı Dirgen çizimine dayanan dört farklı Otomatik Dirgen türü vardır. Seçeneğin değiştirilmesi, göstergenin farklı bulduğu fiyat eğimlerine tepki vermesini sağlayan dirgen eğiminin hesaplanmasını değiştirir.

Gösterge üç nokta kullanılarak çizilir ve eğim, bu noktaların medyanı çizmek için nasıl kullanıldığına dayanır:

  • Orijinal. Medyan, gösterge tarafından bulunan ilk noktayı 2. ve 3. noktaları birleştiren çizginin ortasına bağlar.
  • Schiff. Nokta 1'in X koordinatına ve nokta 1 ile nokta 2 arasındaki ortanın Y koordinatına dayalı olarak ek bir nokta hesaplanır. Medyan, bu ek noktayı 2 ve 3 noktaları arasındaki çizginin ortasına bağlar.
  • Değiştirilmiş Schiff. Medyan, 1 ve 2 noktaları arasındaki çizginin ortasını 2 ve 3 noktaları arasındaki çizginin ortasına bağlar.
  • İç. Medyan, 1 ve 2 noktaları arasındaki çizginin ortasını 3 noktasına bağlar.

Arka Plan Şeffaflığı

Dirgen çizgileri arasındaki arka planın saydamlığı, 0 (tamamen görünür) ile 100 (tamamen saydam) arasında.

Sola Uzat

Seçilirse, dirgen çizgileri her iki yöne de uzanacaktır.

Seviye ayarları

Seviye ayarları, dirgenlerin her seviyesini ayrı ayrı ayarlamanıza olanak tanır. Görünürlüğü (aç/kapa), çizgiyi hesaplamak için kullanılan Fibonacci oranını, çizginin ve arka planının kullandığı rengi, çizginin genişliğini ve türünü değiştirebilirsiniz.