Grafik Üçgen Paterni

Bir üçgen, bir konsolidasyon alanından sonra trendin hem devamı hem de tersine çevrilmesi anlamına gelebilecek belirsiz bir modeldir.


Gösterge, verilen 5 puanlık bir şablonla eşleşme arayışında son 600 çubuğu analiz eder. Gösterge tarafından bulunan noktalar en uygun pivot noktalarına bağlanır. Noktalar bulunduğunda, gösterge model kurallarını ve belirtilen maksimum izin verilen sapmayı kontrol eder.

Alttan 1 ve 5 noktaları ile üstten 2 ve 5' noktaları (üçgenin üst satırındaki 5 noktasının izdüşümü) arasındaki aralıkta, fiyatın üçgen çizgilerini 'high ' ve 'low' ile geçmesine izin verilir.  Ancak 'close' veya 'open' 'i geçmesine izin vermez. Koşullara uyan tüm bulunan kalıplardan, örtüşmeyen en büyük üçgenler grafikte çizilir.

Girişler:

Deseni Ters Çevir - Üçgendeki yüksek ve düşük pivotların sırasını değiştirir.

Kaynak - Birincil arama için kaynak.

İzin Verilen Sapma - Orta noktanın üçgen çizgisinden izin verilen maksimum sapması. Sapma şu formülle belirlenir:

Sapma = ((x - x2) * 100) / (x1 - x2), burada: