PowerShell ile uygulamayı nasıl yüklerim

App Installer uygulaması çoğu zaman iyi çalışır, ancak nadir durumlarda uygulama yüklemesini tamamlayamaz. PowerShell o zaman yararlı olabilir.

  1. Windows PowerShell'i açma
  2. Aşağıdaki komutu yazın ve lütfen çalıştırın:

add-appxpackage -appinstallerfile https://tvd-packages.tradingview.com/beta/latest/win32/TradingView.appinstaller