RSI Stratejisi

Tanım

Göreceli Güç Endeksi stratejisi RSI göstergesine dayanmaktadır. RSI Aşırı Satım çizgisinin altından geçtiğinde uzun girer ve RSI Aşırı Alım çizgisini yukarıdan geçtiğinde pozisyonu tersine çevirir ve şort yapar.

Temel RSI göstergesi, ilgili Yardım Merkezi makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Girdiler

Uzunluk

RSI hesaplanırken kullanılacak zaman aralığı. 14 gün varsayılandır.

Aşırı Satım

Stratejinin ne zaman uzun süre devam edeceğine karar vermek için kullandığı seviye.

Aşırı Alım

Stratejinin ne zaman açığa çıkacağına karar vermek için kullandığı seviye.