MACD Strategy

Tanım

MACD stratejisi, Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama (MACD) göstergesine dayanmaktadır. MACD Histogramı negatiften pozitife değiştiğinde uzun girer ve Histogram pozitiften negatife değişirse kısaya geçer.

Temel MACD göstergesi, ilgili Yardım Merkezi makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Girdiler

Hızlı Uzunluk

Daha kısa süreli EMA'nın zaman aralığı. 12 gün varsayılandır.

Yavaş Uzunluk

Uzun vadeli EMA'nın zaman periyodu. 26 gün varsayılandır.

MACD Uzunluğu

MACD Çizgisinin EMA'sı için zaman aralığı, aksi takdirde Sinyal Çizgisi olarak bilinir. 9 Gün varsayılandır.