Doğrusal Regresyon

Tanım

Doğrusal Regresyon göstergesi, Doğrusal Regresyon hesaplamasına dayalı olarak grafiğin belirli bir bölümünün genel fiyat eğilimini görselleştirir. Göstergenin merkezi çizgisi doğrusal regresyon hesaplamasının kendisidir ve üstündeki veya altındaki çizgiler ana çizgiden çıkarılan X sayıda standart sapmadır. Bu, bir fiyatın taban çizgisinden alışılmadık derecede uzakta olduğunu belirlemek için kullanılacak iyi bir araçtır.

Bantlar destek ve direnci gösterir; fiyatlar önemli bir süre boyunca kanalın dışında kaldığında, ileride tersine dönme beklenebilir.

Girdiler

Üst Sapma

Üst kanalı ayarlamak için tabandan uzaktaki standart sapma sayısını belirler. Esasen bu, merkez taban ile üst kanalın kenarı arasındaki mesafeyi ayarlar.

Alt Sapma

Alt kanalı ayarlamak için tabandan uzaktaki standart sapma sayısını belirler. Esasen bu, merkez taban ile alt kanalın kenarı arasındaki mesafeyi ayarlar.

Üst Sapmayı Kullan

Üst kanalın kullanımını/görünürlüğünü değiştirir.

Alt Sapmayı Kullan

Alt kanalın kullanımını/görünürlüğünü değiştirir.

Sayım

Doğrusal regresyonun hesaplamaları için kullandığı çubuk sayısı: yani sayı 100 ise, kanal son 100 çubuk üzerinde hesaplanacaktır.

Kaynak

Kanal konumunu hesaplamak için fiyat kaynağını ayarlar.