İlerleme/Düşüş Oranı (Çubuklar)

Tanım

Çubuk tabanlı ilerleme/gerileme oranı göstergesi, mevcut sembol ve belirtilen uzunluk için daha düşük kapanan çubuk sayısına kıyasla daha yüksek kapanan çubuk sayısını gösterir. Gösterge, son birkaç çubuk için yeşil ve kırmızı çubukların sayısını hesaplar ve ilk sayıyı ikinciye böler. Oran, belirtilen pencerede mevcut sembolün geçmiş performansını analiz etmek için kullanılabilir: daha yüksek değerler, fiyatların sürekli olarak yukarı yönlü işlem gördüğü anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.

Girdiler

Uzunluk

Analiz edilen çubuk sayısı: örneğin pencere 9 ise, gösterge son 9 çubuk için yeşil ve kırmızı çubukların sayısını sayar ve birini diğerine böler.