Medyan

Tanım

Medyan göstergesi, piyasa yönünü ve oynaklığını ölçmek için kullanılabilecek bir araçtır. ATR'nin aralığın ortasından nasıl saptığına bağlı olarak bir kanal oluşturur. Gösterge, belirtilen uzunluk için yüksek ve düşük arasındaki ortalamanın medyan değerini gösterir. Bu medyan, aynı uzunluk için EMA ile karşılaştırılır: medyan ve EMA arasındaki boşluk, değerlerden hangisinin daha yüksek olduğuna göre renklendirilmiş bir bulut olarak sunulur. Yeşil bulut, medyan daha yüksek olduğunda ortaya çıkar ve bir yükseliş trendini gösterirken, mor bulut bir düşüş trendini ifade eder. 

Gösterge, Ortalama Gerçek Aralığa dayalı bantlarla sarılmıştır. Bantları hesaplamak için, belirli bir ATR uzunluğu için bir ATR değeri ATR çarpanı ile çarpılır ve ardından medyana eklenir veya medyandan çıkarılır.

Girdiler

Medyan Kaynak

Medyan değerinin hesaplandığı veri kaynağı.

Medyan Uzunluğu

Medyan uzunluğu, yani medyan hesaplanırken Kaynak'ın kaç veri noktasının kullanılacağı.

ATR Uzunluğu

Medyan değerin Ortalama Gerçek Aralığının hesaplanmasında kullanılacak zaman aralığı.

ATR Çarpanı

Bantları oluşturmadan önce ATR'nin çarpıldığı değer.