Kısayol Tuşları

Birçok eylem için kısayol tuşlarını kullanmak uygun olabilir. Örneğin:

Yanlışlıkla kapatılan bir pencereyi veya sekmeyi açın:

Windows: Shift + Ctrl + T

macOS: Shift + Cmd + T

Pencerede bir sonraki / bir önceki sekmeye geçin:

Windows: Ctrl + Pg Dn / Yukarı

macOS: Cmd + Pg Dn / Yukarı

Açık pencereleri ve sekmeleri tutarken uygulamayı kapatın:

Windows: Shift + Ctrl + Q

macOS: Cmd + Q