Heikin Ashi

Heikin Ashi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabilecek bir grafik tekniğidir. Geleneksel mum grafiklerine benzer. Bununla birlikte, normal bir mum grafiği aksine, Heikin Ashi grafiği, piyasadaki trend hareketlerini daha iyi tanımlamak için güçlü fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak piyasa gürültüsünün bir kısmını filtrelemeye çalışır.

Heiken Ashi'yi oluşturmak için, fiyat verilerinin girildiği bir formül kullanılırken, sıradan mumlar herhangi bir hesaplama kullanmadan yalnızca çıplak sayılar üzerine inşa edilir.

Heikin Ashi tablosunda mumlar nasıl hesaplanır?

Heikin Ashi hesaplamak için OCHL formülünü kullanır: Aç, Kapa, Yüksek, Düşük. Bunlar, mumların şeklini, boyutunu ve yönünü etkileyen dört bileşendir. Hesaplamaları için formül aşağıda verilmiştir:

  • Open = (Previous Open + Previous Close) / 2.
    Normal mumlarda, açık seviye önceki mumun kapanışındadır (piyasada boşluk yoksa). Heikin Ashi'de, bir öncekinin açılış ve kapanışı arasında, orta seviyede yeni bir mum çubuğu açılır.
  • Close = (Close + Open + High + Low) / 4.
    Mevcut mumun düşük, yüksek, açık ve kapalı arasındaki ortalama değeri.
  • High = Yakın zamandaki en yüksek, açılış veya kapanış değerinin en yüksek değeri.
  • Low = Yakın zamandaki düşük, açılış veya kapanışın en düşük değeri.

Zaman zaman bu değerlerden bazıları eşit olacak ve bu da grafiğin genel görünümünü etkileyecektir. Zaman çerçevesinin seçimi de grafiğin görünümü üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Yukarıdaki formüllerden, göstergenin mevcut mum çubuğunun bir gecikmeyle hesaplandığı, bu nedenle Heikin Ashi tarafından verilen sinyallerin gecikmeli nitelikte olduğu anlaşılıyor. Bu durumda, yeni bir mumun hesaplanması ancak bir sonrakinin fiyat tablosunda görünmesinden sonra mümkün olacaktır.

Küçük zaman dilimlerinde değişken varlıklar alıp satarken, gösterge piyasa gürültüsünü, yanlış kesintileri ve giriş noktalarını etkili bir şekilde filtrelemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, düşük oynaklığa sahip bir piyasada ve/veya geniş zaman dilimlerinde çalışırken, Heikin Ashi'nin nadiren sinyal vereceğini belirtmek gerekir. Dahası, göstergenin kendisinin gecikmesi nedeniyle bu sinyallerin güvenilirliği düşük olacaktır.

Heikin Ashi nasıl etkinleştirilir

Grafik türü ayarlarında Heikin Ashi'yi etkinleştirebilirsiniz:

Heikin Ashi'nin hangi ayarları var?

Bu tür bir grafiğin ayarları, Heiken Ashi'nin son fiyatının etiketini görüntülemekten sorumlu olan Fiyat ölçeğinde gerçek fiyatları göster (Heikin Ashi fiyatı yerine) öğesi dışında, normal mum çubuklarının ayarlarından farklı değildir. Normal bir mum çubuğunun son fiyatının etiketi ile görüntülenir.