En Küçük Kareler Hareketli Ortalaması

Tanım

En Küçük Kareler Hareketli Ortalaması, doğrusal regresyon hesaplamalarını gösteren bir eğridir. Gösterge, her çubukta ayarlarda Uzunluk değeri ile belirtilen bir dönem için fiyatları temel alan doğrusal bir regresyon görüntüler.

Hesaplamalar

Pine Komut Dosyası

//@version=5 indicator(title = "Least Squares Moving Average", shorttitle="LSMA", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true) length = input(title="Length", defval=25) offset = input(title="Offset", defval=0) src = input(close, title="Source") lsma = ta.linreg(src, length, offset) plot(lsma)

Özet

En Küçük Kareler Hareketli Ortalaması bir trend göstergesi ve tersine çevirme göstergesi olarak kullanılabilir. Hareketli ortalama veya üstel hareketli ortalama gibi diğer geleneksel göstergelere alternatif olarak kullanılır. En Küçük Kareler Hareketli Ortalaması, bu hareketli ortalamaların her ikisinden de farklı bir hesaplamaya sahiptir. Gösterge, belirli bir süre için fiyatlara dayalı doğrusal bir regresyon görüntüler. Bu süre gösterge ayarlarında tanımlanabilir.