Ardışık Yukarı/Aşağı Stratejisi

Tanım

Ardışık Yukarı / Aşağı Stratejisi, en az X ardışık çubuk için mevcut kapanış önceki kapanıştan daha büyükse uzun girer. En az Y ardışık çubuk için mevcut kapanış önceki kapanıştan daha düşükse kısa girer. X ve Y girdileri, grafik üzerine yerleştirildiğinde stratejiye sağ tıklayarak veya grafiğin sol üst bölgesindeki Ayarlar tekerleğine tıklayarak erişilebilen strateji ayarlarında yönetilir. 

Hesaplamalar

Pine Komut Dosyası
//@version=5
strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (ups >= consecutiveBarsUp)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE")
if (dns >= consecutiveBarsDown)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Özet

Ardışık Yukarı / Aşağı Stratejisi öncelikle trendler için tasarlanmıştır. Herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir ve Ardışık Çubuklar Yukarı ve Ardışık Çubuklar Aşağı'ya atadığınız değerlere bağlıdır. Bu, strateji Ayarlarında ayarlanabilir ve karar vermek size kalmıştır. Stratejinin varsayılan seçeneği 3 ardışık yukarı çubuk ve 3 ardışık aşağı çubuktur. Bu, önceki çubuğun kapanışının üstünde veya altında 3 ardışık çubuk varsa, stratejinin uzun veya kısa gideceği anlamına gelir.