Kanal Kırma Stratejisi

Tanım

Kanal Kırma Stratejisi, son X çubuğunun en yüksek ve en düşük değerlerine göre bantları olan bir kanal oluşturur (X, 'Uzunluk' ayarının değeridir). Mevcut çubuğun en yüksek seviyesi önceki çubuğun üst kanal bandından yüksekse strateji uzun girer. Mevcut çubuğun düşük seviyesi önceki çubuğun alt kanal bandından düşükse kısa girer.

Hesaplamalar

Pine Script 
//@version=5
strategy("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
  strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Özet

Kanal Kırma Stratejisi, adından da anlaşılacağı gibi bir strateji oluşturmaya çalışır - bir sembolün bir kanaldan çıkıp çıkmamasına bağlı olarak alım satım yapar. Kanal, strateji ayarlarında seçilen uzunluğa bağlıdır. Strateji daha sonra, mevcut çubuğun en yüksek seviyesi önceki çubuğun üst kanal bandından yüksekse uzun girer. Mevcut çubuğun düşük seviyesi önceki çubuğun alt kanal bandından düşükse kısa girer.