Göreceli Volatilite Endeksi

Tanım

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi bir volatilite göstergesidir, ancak birkaç temel farkı vardır. RSI mutlak fiyat değişikliklerini ölçerken, RVI zaman içinde değişen fiyatların standart sapmasını ölçer. Göreceli Volatilite Endeksi grafik üzerinde çizilir ve 0 ile 100 arasında değişir. 

Tarihçe 

Göreceli Volatilite Endeksi göstergesi ilk olarak Donald Dorsey tarafından tanıtılmıştır. Grafik üzerinde volatilite yönünü belirtmek ve göstermek amacıyla geliştirilmiştir.

Hesaplamalar

RVI, RSI gibi hesaplanır, ancak RSI'nın fiyattaki mutlak değişim yöntemi yerine yüksek ve düşük fiyat standart sapmasını kullanır.

Çıkarımlar

Göreceli Oynaklık Endeksi değerinin 50'nin üzerinde olduğu hesaplandığında, bu, oynaklığın yukarı yönde olduğu anlamına gelir. Bu, potansiyel bir alım sinyalinin onaylandığı anlamına gelir. Öte yandan, 50'nin altında hesaplandığında, volatilite aşağı yönlüdür ve bu da potansiyel bir satış sinyalini doğrular. RSI gibi RVI da aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilir.

Ne aranmalı

Göreceli Volatilite Endeksi göstergesi RSI göstergesine benzer şekilde çalışır ve ikisi arasındaki farkları iyi bilmeniz gerekir. Göstergenin geliştiricisi Donald Dorsey'e göre RVI'ın özel bir avantajı vardır, bu da RVI'ın "teyit edici bir gösterge" olması ve RSI'ın hesaplamasında ve genel performansında eksik olduğu bilgi ve verileri sağlamasıdır.

Özet

Göreceli Volatilite Endeksi, fiyatların zaman içinde değişirken gösterdiği standart sapmayı ölçer ve grafikte 0 ila 100 aralığında gösterilir. RVI değeri 50'nin üzerindeyse volatilite yukarı yönlüdür ve potansiyel bir alım sinyalini teyit eder. Aksine, değer 50'nin altında olduğunda, volatilite aşağı yönlüdür ve bu da potansiyel bir satış sinyalini teyit eder.