Yukarı Yönlü Tasuki Boşluğu - Yükseliş

Yukarı Tasuki Boşluğu, bir yükseliş trendinde bulunan ve genellikle yükseliş trendinin devam edeceğine işaret eden üç mumluk bir formasyondur. İlk mum uzun ve yeşildir, ardından açılış fiyatıyla bir önceki mumun gövdesinin üzerinde boşluk bırakan daha küçük bir yeşil mum gelir. Üçüncü mum kırmızıdır ve ilk iki mum tarafından yaratılan boşluğun içinde kapanır, ancak tam olarak kapatamaz. Ayının boşluğu kapatamaması yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret eder.

Yukarı yönlü Tasuki Boşluk formasyonunun düşüş versiyonu Aşağı Yönlü Tasuki Boşluk mum çubuğu formasyonudur.

Girdiler:

Geleneksel olarak, bu mum çubuğu formasyonu belirli bir trend yönü ile bağlantılı olarak tanınır, yani fiyatın genel olarak yukarı veya aşağı gitmesi formasyon için önemli olabilir. 'Trend Bazlı Tespit' seçeneği, trendi tespit etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılacağını belirlemenizi sağlar:

  • SMA50 - gösterge, sembolün mevcut fiyatını 50 uzunluğundaki Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile karşılaştırır. Mevcut fiyat SMA'nın altındaysa, bu fiyat hareketi bir düşüş trendi olarak kabul edilir. Fiyat SMA'nın üzerindeyse, bu bir yükseliş eğilimidir.
  • SMA50, SMA200 - gösterge, mevcut fiyatı SMA50 ile ve SMA50 ile SMA200'ü ayrı ayrı karşılaştırır. Mevcut fiyat SMA50'nin üzerindeyse ve SMA50 SMA200'ün üzerindeyse, bu bir yükseliş trendi olarak kabul edilir. Fiyat SMA50'nin altındaysa ve SMA50 SMA200'ün altındaysa, bu bir düşüş eğilimidir.
  • Algılama yok - gösterge fiyat eğilimini dikkate almaz.

İki farklı SMA'yı karşılaştırarak, 'SMA50, SMA200' seçeneği yalnızca daha güçlü eğilimleri algılar. Trend zayıf olduğunda ve yukarıdaki koşul karşılanmadığında, hiçbir model tespit edilmeyecektir. Buna karşılık, 'SMA50' seçeneği daha zayıf eğilimleri de tespit edecektir.