Doji

Bir kıymetin açılış ve kapanışı esasen birbirine eşit olduğunda bir doji mumu oluşur. Hem üst hem de alt gölgelerin uzunluğu değişebilir, bu da elinizde kalan mum çubuğunun bir çarpı, ters bir çarpı ya da bir artı işaretine benzemesine neden olur. Doji mumları, alıcı-satıcı kararsızlığının bir tür çekişme içinde oynandığını gösterir. Fiyat seans boyunca açılış seviyesinin üstünde ya da altında hareket ettikçe, kapanış ya açılış seviyesinde ya da yakınında olur.