Yerleşik quandl işlevi için parametrelere nasıl erişebilirim?

Quandl için parametreler almak için, önce bu yerleşik işlevin farklı bölümlerini parçalayalım.

Basit işlevle başlayalım, quandl(ticker, gaps, index).

ticker - bir string(harf dizesi), formdaki quandl sembolünün adı “QUANDL_CODE”.

gaps - bir parametre, güvenlik işlevindeki gaps parametresine benzer. Parametrenin barmerge.gaps_on değeri varsa, değerler yalnızca veri yayınlanma tarihine karşılık gelen çubuklarda görüntülenir.

index - quandl sembolü veri serilerinin sayısı.

ticker and index parametre değerleri QUANDL web sitesinde bulunabilir.

Diyelim ki NASDAQ:AAPL sembolü için Close serisinde veri almak istiyorsunuz. Bunu yapmak için, quandl.com'un arama çubuğuna AAPL girmeniz ve sembol sayfasına gitmeniz gerekir.

Sayfanın sağ üst köşesinde, EOD/AAPL parametresi ve ticker'i bulabilirsiniz.

index parametresine erişmek için, quandl hesabına ihtiyacınız olacak. Kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra, index parametresini mevcut listeden bulabilirsiniz:


Numaralandırmanın 0'dan başladığını unutmayın. Başka bir deyişle, Close serisi için veri almanız gerekiyorsa, index parametresi 3 olarak ayarlanmış bir değere ihtiyaç duyar. Belirli parametre verilerine erişmek istediğinizde bunu aklınızda bulundurun.