Bir Adım Geriden Oluştur seçeneği ne anlama geliyor?

Bir Adım Geriden Oluştur 1-kutu P&F grafikleri oluşturmanın bir yoludur, Wyckoff grafik analiz yönteminin önemli bir bileşenidir ve P&F grafik analistlerinin kalıpları daha net görmesine yardımcı olur.

Genel grafik oluşturma yönteminde, ters yönde fiyattaki bir değişikliği gösteren şekiller her zaman yeni bir sütunda çizilir. Aşağıdaki resimde, bunlar O (1) rakamları ve X (2) sütunundaki en düşük şekildir.

Bir Adım Geri Oluşturma sürecini ele alalım. Geçerli sütunda (resimdeki O (1)) sadece bir rakam varsa ve ters yönde fiyat değişikliğini gösteren yeni bir rakam oluşursa (resimde bu sütun X (2) 'deki en düşük rakamdır ), bu yeni şekil yeni bir sütunda değil, mevcut sütunda oluşturulur. Böylece, şekil X ve O bir sütunda birleştirilebilir. Aklınızda bulunması gereken bunlar İki şekilden daha az olamaz.

Ters Değer Tutarı = 1 ayarlamanız ve bu yöntemi P&F grafiğinde kullanmak için Bir Adım Geri Oluştur seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.