Toplam nakit para olarak ödenen kar payı

Toplam nakit para olarak ödenen kar payı nedir?

Toplam nakit para olarak ödenen kar payı ortak ve tercih edilen hissedarlara dönem için bir şirketin ödenen toplam kar payını temsil eder. Bunlar, Ödenen Ortak kar payını ve Ödenen Tercih Edilen kar payını içerir.