Finansman Faaliyetleri - Diğer Kullanım Alanları

Finansman Faaliyetleri - Diğer Kullanım Alanları nedir?

Finansman Faaliyetleri - Diğer Kullanımlar, ne borçların ödenmesi ne de özkaynakların geri alınması ve benzeri sermaye araçlarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarını temsil eder.