Diğer Finansman Nakit Akışı Kalemleri, Toplam

Diğer Finansman Nakit Akışı Kalemleri, Toplam nelerdir?

Diğer Finansman Nakit Akışı Kalemleri, Toplam, Finansman Faaliyetleri - Diğer Kaynaklar ve Finansman Faaliyetleri - Diğer Kullanımların toplamını temsil etmektedir.