Diğer Borçların İhracı (Emeklilik)

Diğer Borçların İhracı (Emeklilik) Nedir?

Diğer Borçların İhracı (Emeklilik), uzun ve kısa vadeli sınıflamanın açıklanmadığı şirket borcunun ihraç edilmesi veya azaltılmasından kaynaklanan net nakit akışını temsil eder.