Uzun Vadeli Borç İhracı

Uzun Vadeli Borç İhracı Nedir?

Uzun Vadeli Borcun ihraç edilmesi, arızi maliyetler hariç olmak üzere, tahvil, borç ve senet gibi uzun vadeli borçlanma senetlerinin ihraçından elde edilen toplam fonları temsil eder. Bu aynı zamanda üçüncü taraflardan, genellikle finansal kuruluşlardan ve bir faaliyet döngüsünden sonraki borçlanmalardan elde edilen geliri de içerir.