Borçlanma, Emekli Net?

Borçlanma, (Emekli) Nedir, Net?

Borç İhracı (Emekli), Net Şirket'in Toplam Borçundaki net değişikliği ifade eder.

İçerdikleri: