Ortak ve Tercih Edilen Hisse Senedi Satışı

Ortak ve Tercih Edilen Stok Satışı Nedir?

Ortak ve Tercih Edilen Hisse Senedi Satışı, opsiyonların kullanımından veya borçlanma senetlerinin dönüştürülmesinden elde edilen gelir de dahil olmak üzere,Ortak ve Tercih hisselerin satışından elde edilen miktarı ve ihraç etme giderleri netini temsil eder.

İçerdikleri:

  • Hisse senedi opsiyonlarının kullanımından elde edilen gelir;
  • Haklardan elde edilen gelir;
  • Borçlanma senetlerinin ortak hisse senedine çevrilmesi; ve
  • Tercih edilen hissenin ortak hisse senedine dönüştürülmesi.