Sermaye Harcamaları - Diğer Aktifler

Sermaye Harcamaları - Diğer Aktifler Nedir?

Sermaye Harcamaları - Diğer Aktifler, Maddi Duran Varlıklar ve yatırımlar dışında, uzun vadeli olarak sınıflandırılan varlıkları elde etmek veya elde tutmak için yapılan nakit harcamalarını temsil eder.

Bunlar aşağıdakileri içerir:

  • Arama ve Değerlendirme Varlıklarındaki Artış;
  • Maddi Olmayan Varlıkları Artırmak; ve
  • Ertelenmiş Ücretlerde Artış.