Sermaye Harcamaları - Duran Varlıklar

Sermaye Harcamaları - Duran Varlıklar Nedir?

Sermaye Harcamaları - Duran Varlıklar, maddi duran varlıkların elde edilmesi için yapılan nakit harcamalarını temsil eder. Sermaye harcamaları ayrıca mevcut bir duran varlığın değerini artırmak veya korumak için yapılan ödemeleri de içerir.

Bunlar aşağıdakileri içerir:

  • Biyolojik Varlıklarda Artış;
  • Maddi olmayan duran varlıklarda ayrılamazlarsa artış;
  • Arazi Kullanım Haklarında Artış (Endonezya);
  • Sürekli Usufruct'ta (Polonya) artış;
  • Maddi Duran Varlıklardaki Artış ve / veya Devam Eden ve / veya Taşınan;
  • Maden Haklarında Artış; ve
  • Duran Varlıkların Elde Edilmesinden Kaynaklanan Faizler.