Toplam Sermaye Harcamaları

Toplam Sermaye Harcamaları Nedir?

Sermaye Harcamaları, Toplam, bir şirket tarafından maddi duran varlıklar elde etmek, yükseltmek ve korumak için kullanılan fonları temsil eder.

Bunlar, Sermaye Harcamaları - Duran Varlıklar ve Sermaye Giderleri - Diğer Varlıklar toplamıdır.