Yatırım Faaliyetleri - Diğer Kaynaklar

Yatırım Faaliyetleri - Diğer Kaynaklar Nedir?

Yatırım Faaliyetleri (Diğer Kaynaklar) Sabit Kıymet ve İşletme Satışı ve Yatırımların Satışı / Vadesi dışındaki yatırım faaliyetlerinden sağlanan fonlardaki artışı ifade eder.