Yatırım Satın Alma

Yatırım Satın Alma Nedir?

Yatırımların Satın Alınması, tahvillerin, menkul kıymetlerin, grupların ve diğer ilişkili şirket hisse senetlerinin ve diğer yatırım türlerinin iktisabı için yapılan nakit ödemeleri temsil eder. Buna hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımlar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller dahildir.