Yatırımların Satışı / Vadesi

Yatırımların Satışı / Vadesi Nedir?

Yatırımların Satışı / Vadesi, satış ve yatırımların vadesinden kaynaklanan fonlardaki artışı ifade eder. Buna hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımlar dahildir.

İçerdikleri:

  • Yatırım amaçlı gayrimenkullerde (satışında) azalma;
  • Kısa vadeli yatırımlarda azalma;
  • Menkul kıymetlerde azalma;
  • Menkul kıymetlerin azalması ve / veya vadesi; ve
  • Tahvillerin vadesinde ve / veya vadesinde azalma.