Yatırım Alım / Satımı (Net)

Yatırım Alım / Satımı (Net) nedir?

Bir İşletmenin Satın Alınması / Devralınması, belirli bir süre için işletme veya iştirak satın almak amacıyla yapılan nakit ödemeyi temsil eder. Ödenen nakit, edinilen işletmenin net varlık değerinden farklı olduğu ve her iki tarafın sözleşmesine bağlı olacağı durumlar olacaktır.

İçerdikleri:

  • İktisapta edinilen nakit (kesinti olarak);
  • Bağlı ortaklıkların edinilmesinden kaynaklanan sermaye;
  • Bağlı ortaklıkların edinilmesinden kaynaklanan sermaye harcamaları;
  • İştirak satın alımında indirim; ve
  • Azınlık haklarının elde edilmesi (nakit akışlarının finansmanı olarak bildirilenler dahil).