Duran Varlık ve İşletmelerin Satışı

Duran Varlık ve İşletmelerin Satışı Nedir?

Duran Varlık ve İşletmelerin Satışı, maddi duran varlıkların, işyerlerinin ve / veya diğer bağlı ortaklıkların elden çıkarılmasıyla elde edilen nakit parayı temsil eder.

İçerdikleri:

  • Durdurulan faaliyetlerin net varlıklarının tasfiyesi;
  • Maddi duran varlıkların emekliye ayrılması;
  • Diğer sabit kıymetler elden çıkarılması ile birleştirilirse yatırımın satışından elde edilen gelir;
  • Azınlık haklarının elden çıkarılmasından elde edilen gelirler; ve
  • İşletme veya iştirak satışının bir parçası olarak elden çıkarılan nakit (kesinti olarak).